ឪពុកម្តាយទាំងអស់ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ចំណីរបស់កូន ព្រោះគ្រឿងញៀនខ្មោចមៅឆៅបានមកដល់តំបន់អាស៊ីហើយ

តាមប្រភពពត៏មាន Viral4Real គ្រឿងញៀន ដែលមានឈ្មោះថា Flakka ត្រូវបានដាក់លក់លើទីផ្សារ សំរាប់ចំណីអាហាររបស់កូនក្មេង ដូចជា ស្ករគ្រាប់ ទឹកដោះគោជូរ….។ ពត៏មានជាច្រើននូវបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ី បានចុះផ្សាយ យ៉ាងច្រើន ពីប្រភេទថ្នាំញៀន ដ៏កាចសាហាវនេះ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៏ផ្សេងទៀត ក៏បាននិយាយថាថ្នាំញៀននេះ ក៏បានរាតត្បាតដល់តំបន់ផ្សេងទៀតដែរ។

 

ថ្នាំញៀនខ្មោចឆៅនេះ មានគ្រឿងផ្សំប្រហាក់ប្រដែល ទៅនឹង ម៉ាទឹកកក និង អំបិល។ គ្រឿងញៀននេះធ្វើអោយអ្នកប្រើមាន មានអារម្មណ៏សប្បាយខុសពីធម្មតា។

ដូច្នេះ សូមជំរាបដល់ ឪពុកម្តាយទាំងអស់ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន កូនៗរបស់ខ្លួន ពីព្រោះតែ គ្រឿង​ញៀននេះ ត្រូវបាននាំចូលជាចំណីអាហាររបស់កុមារ ដែលក្នេងចូលចិត្តញាំុ។ប៉ុន្តែ អ្វីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៏នោះគឺ រវាង ស្ករគ្រាប់ដែលមានផ្ទុកនូវសារធាតុគ្រឿងញៀននេះ មានសភាពស្អិតជាងស្ករគ្រាប់ធម្មតា។

Pinoy Information News ក៏បានចុះផ្សាយថា គ្រឿងញៀននេះ នឹងបំផ្លាញជីវិតកុមារមុនគេ បើធៀបនឹងមនុស្សពេញវ័យ ដោយសារកុមារងាយនឹងបរិភោគ នូវចំណីបែបនេះ ដូចជា ស្ករគ្រាប់ ឬដំណាប់សំរាប់ក្មេង។ នាពេលថ្មីៗនេះ កុមារមិនតិចទេ បាននឹងកំពុងរង់គ្រោះដោយសារគ្រឿងញឿននេះ ដោយកុមារភាគច្រើនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន។

1,276 Comments

 1. auto insurance quotes September 7, 2018
 2. auto insurance Perth Amboy NJ September 7, 2018
 3. auto insurance quotes September 7, 2018
 4. auto insurance DC September 7, 2018
 5. car insurance Memphis TN September 7, 2018
 6. look auto insurance Abilene TX September 7, 2018
 7. auto insurance Dallas TX September 7, 2018
 8. auto insurance quotes September 7, 2018
 9. cheap sr22 insurance Warsaw IN September 7, 2018
 10. cheap auto insurance Upland CA September 7, 2018
 11. auto insurance Ypsilanti MI September 7, 2018
 12. auto insurance quotes September 7, 2018
 13. car insurance in Greenwood IN September 6, 2018
 14. auto insurance Elkton MD September 6, 2018
 15. car insurance in Longmont CO September 6, 2018
 16. auto insurance Acworth GA September 6, 2018
 17. auto insurance Salem VA September 6, 2018
 18. list of auto insurances in NM September 6, 2018
 19. car insurance Pittsford NY September 6, 2018
 20. direct auto insurance Hays KS September 6, 2018
 21. auto insurance quotes September 6, 2018
 22. cheap auto insurance quotes IN September 6, 2018
 23. autoversicherung vergleich September 6, 2018
 24. look auto insurance Jackson TN September 6, 2018
 25. auto insurance rates Duluth GA September 6, 2018
 26. auto insurance rates Media PA September 6, 2018
 27. auto insurance quotes Logan UT September 6, 2018
 28. auto insurance ND September 6, 2018
 29. auto insurance Angier NC September 6, 2018
 30. car insurance in Brooklyn NY September 6, 2018
 31. car insurance September 6, 2018
 32. auto insurance Huntersville NC September 6, 2018
 33. auto insurance rates Newark CA September 6, 2018
 34. cheap sr22 insurance Porter TX September 6, 2018
 35. cheap sr22 insurance Madera CA September 6, 2018
 36. privatkredit-rechner September 6, 2018
 37. car insurance quotes Forest VA September 6, 2018
 38. car insurance Salinas CA September 6, 2018
 39. auto insurance Royal Oak MI September 6, 2018
 40. car insurance rates Roanoke VA September 6, 2018
 41. auto insurance Rosemead CA September 6, 2018
 42. auto insurance rates Dublin OH September 6, 2018
 43. car insurance Lindenhurst NY September 6, 2018
 44. cheap car insurance Easton PA September 6, 2018
 45. car insurance Lodi CA September 6, 2018
 46. car insurance Flat Rock MI September 6, 2018
 47. privatkredit-rechner September 6, 2018
 48. auto insurance Logan WV September 6, 2018
 49. car insurance rates Lombard IL September 6, 2018
 50. best auto insurance in Rome NY September 6, 2018
 51. auto insurance Lancaster SC September 6, 2018
 52. car insurance rates Racine WI September 6, 2018
 53. auto insurance Desoto TX September 5, 2018
 54. look auto insurance Hilo HI September 5, 2018
 55. car insurance Brentwood CA September 5, 2018
 56. car insurance in Doylestown PA September 5, 2018
 57. auto insurance Hollywood FL September 5, 2018
 58. auto insurance quotes September 5, 2018
 59. car insurance Eastpointe MI September 5, 2018
 60. car insurance quotes September 5, 2018
 61. auto insurance quotes September 5, 2018
 62. car insurance Harvey LA September 5, 2018
 63. auto insurance Fort Smith AR September 5, 2018
 64. auto insurance quotes September 5, 2018
 65. auto insurance Bothell WA September 5, 2018
 66. cheap sr22 insurance Eugene OR September 5, 2018
 67. direct auto insurance Ozark MO September 5, 2018
 68. auto insurance Coral Gables FL September 5, 2018
 69. auto insurance Pikeville KY September 5, 2018
 70. auto insurance quotes MS September 4, 2018
 71. best car insurance in Stow OH September 4, 2018
 72. kfz versicherung vergleich September 4, 2018
 73. best car insurance in Utica NY September 4, 2018
 74. cheap car insurance IL September 4, 2018
 75. auto insurance rates MI September 4, 2018
 76. auto insurance rates Milton FL September 4, 2018
 77. car insurance Pasadena CA September 4, 2018
 78. car insurance rates Fremont CA September 4, 2018
 79. auto insurance quotes NV September 4, 2018
 80. auto insurance Logan UT September 4, 2018
 81. cheap car insurance Roswell GA September 4, 2018
 82. car insurance in Manchester CT September 4, 2018
 83. car insurance Providence RI September 4, 2018
 84. auto insurance Lockport NY September 4, 2018
 85. car insurance quotes Dublin OH September 4, 2018
 86. cheap car insurance quotes NY September 3, 2018
 87. car insurance in Orem UT September 3, 2018
 88. auto insurance September 3, 2018
 89. car insurance Goshen IN September 3, 2018
 90. car insurance in Manchester CT September 3, 2018
 91. auto insurance rates Adrian MI September 3, 2018
 92. auto insurance quotes September 3, 2018
 93. auto insurance rates Tupelo MS September 3, 2018
 94. car insurance September 3, 2018
 95. auto insurance Walnut CA September 3, 2018
 96. auto insurance Miami FL September 3, 2018
 97. car insurance quotes Omaha NE September 3, 2018
 98. free auto insurance quotes MD September 3, 2018
 99. car insurance rates Madera CA September 3, 2018
 100. car insurance September 3, 2018
 101. car insurance quotes September 3, 2018
 102. car insurance Moline IL September 3, 2018
 103. car insurance Lincoln Park MI September 3, 2018
 104. car insurance Reynoldsburg OH September 3, 2018
 105. look auto insurance Boston MA September 3, 2018
 106. auto insurance Holly MI September 3, 2018
 107. auto insurance Gilbert AZ September 2, 2018
 108. auto insurance Port Richey FL September 2, 2018
 109. car insurance rates Decatur AL September 2, 2018
 110. low income auto insurance MS September 2, 2018
 111. car insurance Lehigh Acres FL September 2, 2018
 112. car insurance in Oak Ridge TN September 2, 2018
 113. car insurance in Athens GA September 2, 2018
 114. auto insurance Niles MI September 2, 2018
 115. car insurance in Santa Rosa CA September 2, 2018
 116. best car insurance in VA September 2, 2018
 117. car insurance rates LA September 2, 2018
 118. car insurance Ville Platte LA September 2, 2018
 119. auto insurance quotes September 2, 2018
 120. auto insurance Jackson MS September 2, 2018
 121. car insurance Lancaster CA September 2, 2018
 122. car insurance September 2, 2018
 123. auto insurance Cincinnati OH September 2, 2018
 124. car insurance rates Trenton NJ September 2, 2018
 125. car insurance in Baytown TX September 2, 2018
 126. auto insurance Racine WI September 2, 2018
 127. car insurance Wichita Falls TX September 2, 2018
 128. auto insurance Palm Desert CA September 2, 2018
 129. car insurance in Lebanon TN September 2, 2018
 130. car insurance quotes September 2, 2018
 131. auto insurance MI September 2, 2018
 132. car insurance September 1, 2018
 133. car insurance Tyler TX September 1, 2018