សុគន្ធសញ្ញា ប្រាប់ពីមូលហេតុ ដែលមិនសូវស្លៀកពាក់ខ្លី តាមពី….

តារាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងស្រទាប់យុវវ័យ កញ្ញា ឱក សុគន្ធកញ្ញា បានកំពុងតែក្តោបយកបេះដូងអ្នកគាំទ្រ ទោះបីជា​មានលេច​លឺ​ដំណឹង​​ពី ទំនាក់ទំនងកញ្ញា និងប្អូនម្ចាស់ផលិតកម្មយ៉ាងណាក្តី។


បើយើងក្រលេកមើល ការស្លៀកពាក់របស់កញ្ញាវិញ គឺមានភាព​យ៉ាង​សាមញ ដែលខុសពីតារាដទែដែលមានភាពសិុចសីុខ្លាំង។នេះប្រហែលជាមូលហេតុ ដែលកញ្ញា ទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឌ ដោយសារការ មិនសូវស្លៀកពាក់បែបសិុចសីុ រួមទាំងរូបរាង សម្រស់ស្អាតបាត និង ទឹក​ដម​សំេលងពិរេាះទៀត។ ក៏ប៉ុន្តែ មានការលេចលឺពត៏មានថា ជើងរបស់ កញ្ញា មិនមានភាពស្រឡូនដូចតារាផ្សេងៗ និង ជើងរបស់​កញ្ញា​ហាក់​មាន​សាច់​​យ៉ាង​ច្រើន នេះអាចមូលហេតុដែល កញ្ញាមិនសូវស្លៀកខ្លីដូចគេ។

សូមអធ្យាស្រ័យផងចំពេាះពត៏មានខាងលើនេះ ចំពេាះអ្នកគាំទ្របង កញ្ញាផង។ឥឡូវ សូមមិត្តទាំងអស់ទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា។

1,232 Comments

 1. digital marketing September 19, 2018
 2. car insurance Concord NC September 18, 2018
 3. cheap car insurance Livonia MI September 18, 2018
 4. look auto insurance Lufkin TX September 18, 2018
 5. auto insurance Providence UT September 18, 2018
 6. car insurance Coos Bay OR September 18, 2018
 7. car insurance Jefferson City MO September 18, 2018
 8. cheap car insurance quotes ND September 18, 2018
 9. list of auto insurances in NE September 18, 2018
 10. car insurance quotes September 18, 2018
 11. auto insurance rates Vance AL September 17, 2018
 12. cheapest auto insurance York PA September 17, 2018
 13. car insurance quotes Lenexa KS September 17, 2018
 14. cheap car insurance Union NJ September 17, 2018
 15. list of car insurances in HI September 17, 2018
 16. best car insurance in MD September 17, 2018
 17. car insurance Nashville TN September 17, 2018
 18. list of auto insurances in IN September 17, 2018
 19. auto insurance Winter Garden FL September 17, 2018
 20. car insurance in Auburndale FL September 17, 2018
 21. auto insurance Plano TX September 17, 2018
 22. auto owners insurance Newark NJ September 16, 2018
 23. car insurance in Hoboken NJ September 16, 2018
 24. best car insurance in PA September 16, 2018
 25. cheap car insurance Lansdale PA September 16, 2018
 26. direct auto insurance Lorain OH September 16, 2018
 27. car insurance in Antioch CA September 16, 2018
 28. car insurance quotes Fargo ND September 16, 2018
 29. free car insurance quotes NC September 16, 2018
 30. auto insurance Elizabeth NJ September 16, 2018
 31. auto insurance Davenport IA September 16, 2018
 32. look auto insurance Forney TX September 16, 2018
 33. cheap sr22 insurance Phoenix AZ September 16, 2018
 34. auto insurance September 15, 2018
 35. auto insurance quotes Shelby NC September 15, 2018
 36. car insurance in Rochester NH September 15, 2018
 37. online auto insurance quotes September 15, 2018
 38. look auto insurance Bayville NJ September 15, 2018
 39. auto insurance rates NE September 15, 2018
 40. car insurance Rocky Mount NC September 15, 2018
 41. car insurance Mckinney TX September 15, 2018
 42. auto insurance September 15, 2018
 43. auto insurance rates Reno NV September 15, 2018
 44. car insurance in Parker CO September 15, 2018
 45. auto insurance Tyler TX September 15, 2018
 46. best car insurance in NM September 15, 2018
 47. auto insurance September 15, 2018
 48. auto insurance Edison NJ September 15, 2018
 49. auto insurance Murphys CA September 14, 2018
 50. auto insurance Las Cruces NM September 14, 2018
 51. car insurance Villa Park IL September 14, 2018
 52. best car insurance in Monroe MI September 14, 2018
 53. low income car insurance dmv OR September 14, 2018
 54. cheap auto insurance Davis CA September 14, 2018
 55. car insurance in Tampa FL September 14, 2018
 56. car insurance Fayetteville AR September 14, 2018
 57. auto insurance Latrobe PA September 14, 2018
 58. auto insurance Chino CA September 14, 2018
 59. cheap sr22 insurance Brick NJ September 13, 2018
 60. cheap car insurance Phoenix AZ September 13, 2018
 61. cheap car insurance Yonkers NY September 13, 2018
 62. full coverage auto insurance SD September 13, 2018
 63. auto insurance quotes Smarr GA September 13, 2018
 64. car insurance Glen Ellyn IL September 13, 2018
 65. best auto insurance in Brick NJ September 13, 2018
 66. car insurance in Wheaton IL September 13, 2018
 67. auto insurance quotes Niles MI September 13, 2018
 68. auto insurance Maple Shade NJ September 13, 2018
 69. car insurance Jamestown NY September 13, 2018
 70. car insurance in Piscataway NJ September 13, 2018
 71. auto insurance quotes Dublin OH September 12, 2018
 72. car insurance in Phoenix AZ September 12, 2018
 73. car insurance quotes GA September 12, 2018
 74. auto insurance Rochester NY September 12, 2018
 75. car insurance rates Newark OH September 12, 2018
 76. cheap car insurance Norfolk VA September 12, 2018
 77. look auto insurance Groton CT September 12, 2018
 78. car insurance in Pine Bluff AR September 12, 2018
 79. cheapest auto insurance in MI September 11, 2018
 80. auto insurance Overland Park KS September 11, 2018
 81. auto insurance quotes September 11, 2018
 82. cheapest auto insurance OH September 11, 2018
 83. cheap car insurance Biloxi MS September 11, 2018
 84. auto insurance September 11, 2018
 85. cheap car insurance Elmira NY September 11, 2018
 86. cheap auto insurance Covina CA September 11, 2018
 87. free auto insurance September 11, 2018
 88. cheap car insurance Warsaw IN September 11, 2018
 89. auto insurance Huntington WV September 11, 2018
 90. car insurance quotes York PA September 11, 2018
 91. cheap auto insurance Biloxi MS September 11, 2018
 92. auto insurance September 10, 2018
 93. auto insurance September 10, 2018
 94. car insurance Toccoa GA September 10, 2018
 95. auto insurance September 10, 2018
 96. car insurance Hanover PA September 10, 2018
 97. auto insurance Mobile AL September 10, 2018
 98. auto insurance Murphys CA September 10, 2018
 99. look auto insurance Utica MI September 10, 2018
 100. car insurance rates Monroe NY September 10, 2018
 101. best car insurance in Fresno CA September 10, 2018
 102. car insurance Baldwin Park CA September 10, 2018
 103. car insurance in Portage IN September 10, 2018
 104. free car insurance quotes LA September 10, 2018
 105. best car insurance in Conway AR September 10, 2018
 106. car insurance in Hudson WI September 10, 2018
 107. car insurance September 9, 2018
 108. cheap car insurance NH September 9, 2018
 109. cheap sr22 insurance Naples FL September 9, 2018
 110. auto insurance September 9, 2018
 111. cheap auto insurance Linden NJ September 9, 2018
 112. auto insurance rates Yuma AZ September 9, 2018
 113. auto insurance quotes September 9, 2018
 114. car insurance West Monroe LA September 9, 2018
 115. low income auto insurance CO September 9, 2018
 116. cheap car insurance quotes NM September 9, 2018
 117. look auto insurance Durham NC September 9, 2018
 118. günstige kredite vergleich September 8, 2018
 119. car insurance Smarr GA September 8, 2018
 120. car insurance Brentwood CA September 8, 2018
 121. auto insurance rates Renton WA September 8, 2018
 122. auto cheap insurance September 8, 2018
 123. immobilienkreditrechner September 8, 2018
 124. best auto insurance in NV September 8, 2018
 125. cheap car insurance Elgin IL September 8, 2018
 126. immobilienkreditrechner September 8, 2018
 127. car insurance quotes Dover DE September 7, 2018
 128. cheap car insurance TN September 7, 2018
 129. auto insurance Columbia TN September 7, 2018
 130. günstigster online-kredit September 7, 2018
 131. auto insurance September 7, 2018
 132. car insurance in Freehold NJ September 7, 2018
 133. car insurance in Lodi CA September 7, 2018
 134. car insurance in Pottstown PA September 7, 2018
 135. cheap auto insurance quotes PA September 7, 2018
 136. auto insurance NM September 7, 2018
 137. car insurance Castro Valley CA September 7, 2018
 138. auto insurance Morristown NJ September 7, 2018
 139. auto insurance quotes September 7, 2018
 140. auto insurance September 7, 2018
 141. car insurance quotes September 7, 2018
 142. free car insurance quotes WI September 6, 2018
 143. car insurance in Wheeling IL September 6, 2018
 144. car insurance Evanston IL September 6, 2018
 145. car insurance rates Bronx NY September 6, 2018
 146. car insurance Vacaville CA September 6, 2018
 147. baufinanzierungsrechner September 6, 2018
 148. car insurance in Valdosta GA September 6, 2018
 149. auto insurance Collierville TN September 6, 2018
 150. auto insurance Redford MI September 6, 2018
 151. cheap car insurance quotes PA September 6, 2018
 152. auto insurance rates Bend OR September 6, 2018
 153. auto insurance Marion OH September 5, 2018
 154. car insurance Bullhead City AZ September 5, 2018