លោកតាវិុំចទ័ផ្ដល់ដំបូន្មានដល់កូន តោះមើលគាត់អោយដំបូន្មានអីខ្លះ…….

ភ្នំពេញ: បន្ទាប់ពីឃើញកូនផុសStatus បែកគ្នាជាមួយគូដណ្ដឹងម្សិលមិញរួចមក លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ហៅលោកតាវិុច ទ័រ ដែលត្រូវជាឪពុកកញ្ញា វ៉ាន់ នីឡាបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាថា : បើនៅតែមិនយល់ចិត្ដគ្នាចឹងមិនដឹងអនាគតទៅជាយ៉ាងណាទេ? កូនៗទាំងអស់គ្នាត្រូវសំរេចអោយច្បាស់ អោយរឹងមាំ។ តើពួកកូនត្រូវទៅខាងប៉ារឺក៍ខាងម៉ាក់ តែប៉ាវិញដឹងតែទៅខាងម៉ាក់ឯងហើយ។