ទីបំផុតដឹងពីមូលហេតុដែល វ៉ាន់ នីឡា និង គូរដណ្ដឹងចង់ផ្ដាច់ពាក្យហើយ!​

តាមប្រភពលោកស្រី ភី សុគន្ធីដែលត្រូវជាម្ដាយខាងប្រុសបាននិយាយថា: ការដែល នីឡា​ និង កូន​ប្រុសលោក​ស្រីឈ្លោះ​គ្នារហូត​ដល់ថ្នាក់​សុំ​ផ្ដាច់​​​​​ពាក្យក៍ព្រោះតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌ។ ព្រោះអី នីឡា ជាតារាចឹងហើយទៅណាមកណាមានគេស្រលាញ់ច្រើនចឹងហើយ ហើយលោកស្រី​ក៍មិន​កាន់​ជើងប្រុសលោកស្រីដែរ លោកស្រីបានបន្ដទៀតថាលោកស្រីបានពន្យល់កូនប្រុសលោករួចរាល់ហើយ ពេលនេះពួកគេ​ក៍មិនមាន​បញ្ហា​ល្អកកក​​នឹងគ្នាទៀតដែរ។ វាជាធម្មតាទេ ស្រលាញ់ខ្លាំង ប្រច័ណ្ឌក៍ខ្លាំង។