តារា​ស្រី​កូរ៉េ ៤ រូប​ ដែលមាន​ដើម​ទ្រូង​ស្រស់ស្អាតបំផុត

បើយោងតាមវេបសាយដ៏ល្បីរបស់កូរ៉េ Koreaboo បានរាយការណ៏នូវរបាយការណ៏តារាស្រីដែលមានរូបរាងដ៏ទាក់ទាញក្នុងវិស័យ K-pop ចំនួន ៤ រូបដែលត្រូវបាន​ស្រទាប់យុវវ័យ​យល់​ថាមានដើមទ្រូងទ្រលុក​ទ្រលន់ មូលត្រំបំផុត និងមានដងខ្លួនជារៀងអក្សរ S ហើយដែលមានភាពលេញធ្លោជាងតារាស្រីដទៃ។ ដើម្បីដឹងថាស្រស់ស្អាតប៉ុន្មាន សូមទស្សនិជន​ទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖
១. Yulhee សមាជិក​ក្រុម​ LABOUM

២. Hayoung សមាជិក​ក្រុម​ Apink​​​​​​​​​​​


៣. Joy សមាជិក​ក្រុម​ Red Velvet

៤. Cheng Xiao សមាជិក​ក្រុម​ Cosmic Girls

Leave a Reply